เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
UniNet(Inter-university network) 565
Office of the basic education commission 389
Unspecified Uninet-th 145
Uninet-th 122
UNINET- 86
Chiang Mai University 60
Mahasarakham University 52
Suratthani ratjabhat university, Thailand 16
university network ,Nakornsitammarat, Thailand 14
Rajabhat Mahasarakham University 14
Walailuk University 13
Uttaradit Rajabhat University 12
Ministry of University Affairs 12
Petchaburi Rajabhat University 9
Suranaree University of Technology 8
Nakorn Ratchasima Rajabhat University 7
Princess of Naradhiwas University 7
Education Network 6
Prince of Songkla University (Sritrang'NET) 6
King Mongkut's University of Technology 6
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 604
การโจมตีบริการ SSH 536
ชุดไอพีอันตราย 224
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 129
การโจมตีบริการ FTP 67
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 31
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 3
การโจมตีบริการ VoIP 1
การติดเชื้อ Zeusbotnet 1

Showing latest 1 to 10 from total 1,596 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2021-07-28 202.29.26.248 UniNet(Inter-univers...
UNINET-
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-25 202.29.226.106 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...
Uttaradit
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2021-07-23 202.29.223.170 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...
Khon Kaen
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-23 202.29.223.170 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...
Khon Kaen
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-27 202.28.194.170 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2021-07-27 202.28.194.170 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2021-07-19 202.28.41.219 UniNet(Inter-univers...
Suranaree University of T...
Nakhon Ratchasima
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-19 202.28.41.219 UniNet(Inter-univers...
Suranaree University of T...
Nakhon Ratchasima
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-15 202.29.223.58 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...
Khon Kaen
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 202.28.194.169 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH