เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
UIH 139
United Information Highway Co.,Ltd. 16
Twine space digital 5
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
ชุดไอพีอันตราย 79
การโจมตีบริการ SSH 48
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 28
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 5

Showing latest 1 to 10 from total 160 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2021-07-28 223.27.253.194 Bb Broadband Co.
UIH
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2021-07-20 223.27.238.90 Bb Broadband Co.
UIH
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-20 223.27.238.90 Bb Broadband Co.
UIH
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 223.27.253.194 Bb Broadband Co.
UIH
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2021-06-15 43.249.66.51 Bb Broadband Co.
UIH

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-08 43.240.113.44 UIH
United Information Highwa...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2021-07-08 43.240.113.44 UIH
United Information Highwa...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2021-05-25 223.27.255.170 Bb Broadband Co.
UIH

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2021-05-05 117.121.215.99 Bb Broadband Co.
UIH
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-05-05 117.121.215.99 Bb Broadband Co.
UIH
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH