เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Suratthani ratjabhat university, Thailand 16
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 6
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 4
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 3
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 2
การโจมตีบริการ VoIP 1

Showing latest 1 to 10 from total 16 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2020-10-08 202.29.18.253 UniNet(Inter-univers...
Suratthani ratjabhat univ...
Surat Thani
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2020-09-29 202.29.18.25 UniNet(Inter-univers...
Suratthani ratjabhat univ...
Surat Thani
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2017-03-12 202.29.18.30 UniNet(Inter-univers...
Suratthani ratjabhat univ...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2016-12-05 202.29.18.200 UniNet(Inter-univers...
Suratthani ratjabhat univ...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2016-12-12 202.29.18.254 UniNet(Inter-univers...
Suratthani ratjabhat univ...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2016-05-14 202.29.18.3 UniNet(Inter-univers...
Suratthani ratjabhat univ...
Bangkok
Thailand
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต
2017-05-01 202.29.18.15 UniNet(Inter-univers...
Suratthani ratjabhat univ...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2016-01-20 202.29.18.246 UniNet(Inter-univers...
Suratthani ratjabhat univ...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2016-01-11 202.29.18.13 UniNet(Inter-univers...
Suratthani ratjabhat univ...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ VoIP
2015-10-12 202.29.18.127 UniNet(Inter-univers...
Suratthani ratjabhat univ...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์