เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Office of the basic education commission 389
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 266
การโจมตีบริการ FTP 47
การโจมตีบริการ SSH 29
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 25
ชุดไอพีอันตราย 16
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 6

Showing latest 1 to 10 from total 389 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2021-03-30 202.29.172.216 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2020-09-28 202.29.179.165 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2020-08-12 202.29.176.45 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Ban Kao
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-08-12 202.29.176.45 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Ban Kao
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-16 202.29.176.41 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Ban Kao
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-16 202.29.176.41 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Ban Kao
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-02-27 202.29.179.5 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-02-27 202.29.179.5 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-02-13 202.29.176.73 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-02-13 202.29.176.73 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH