เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
CAT Telecom public company Ltd 12,175
The Communication Authoity of Thailand, CAT 1,166
CAT TELECOM Data Comm. Dept, IDC Office 279
CAT IDC Nonthaburi 168
CAT TELECOM Data Comm. Dept, Intrenet Office 22
Putrabu Rajasa Galuh, PT 13
Huachiew Chalermprakiet University 10
6
The Communications Authority of Thailand(CAT) 4
Ministry of finace Rama VI Road 3
Geo-Informatics and Space Technology Development 2
Fiscal Policy Office 2
CAT Wireless 2
Tivanont Road, Bang Kra So 2
Maejo University 1
Mr. Naphat 1
Nurasuan University 1
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 7,679
ชุดไอพีอันตราย 2,359
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 1,879
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 1,520
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 244
การโจมตีบริการ FTP 149
การโจมตีบริการ VoIP 17
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 5
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 3
การพยายามโจมตี DDoS/DoS 1
การติดเชื้อ Zeusbotnet 1

Showing latest 1 to 10 from total 13,857 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2021-06-19 159.192.140.154 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-19 159.192.229.144 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-19 110.77.242.196 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Surin
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-19 110.77.246.181 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2021-06-19 159.192.160.116 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2021-06-18 159.192.74.1 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2021-06-18 159.192.36.190 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-18 159.192.148.166 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-18 159.192.233.4 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Phetchabun
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-18 122.154.32.186 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Pattani
Thailand
การโจมตีบริการ SSH