เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
CAT Telecom public company Ltd 12,676
The Communication Authoity of Thailand, CAT 1,209
CAT TELECOM Data Comm. Dept, IDC Office 280
CAT IDC Nonthaburi 169
CAT TELECOM Data Comm. Dept, Intrenet Office 22
Putrabu Rajasa Galuh, PT 13
Huachiew Chalermprakiet University 10
6
The Communications Authority of Thailand(CAT) 4
Ministry of finace Rama VI Road 3
Geo-Informatics and Space Technology Development 2
Fiscal Policy Office 2
CAT Wireless 2
Tivanont Road, Bang Kra So 2
Maejo University 1
Mr. Naphat 1
Nurasuan University 1
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 8,141
ชุดไอพีอันตราย 2,419
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 1,883
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 1,538
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 244
การโจมตีบริการ FTP 149
การโจมตีบริการ VoIP 19
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 5
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 3
การพยายามโจมตี DDoS/DoS 1
การติดเชื้อ Zeusbotnet 1

Showing latest 1 to 10 from total 14,403 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2021-07-28 134.236.32.55 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 134.236.33.183 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 122.155.3.148 CAT Telecom public c...
CAT TELECOM Data Comm. De...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 119.42.125.25 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Pattaya
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 110.77.217.89 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-27 159.192.249.54 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2021-07-27 110.78.149.31 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2021-07-27 61.7.154.120 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 61.7.191.128 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 159.192.92.63 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH