เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
AIS Fibre 2,331
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 1,425
ชุดไอพีอันตราย 365
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 357
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 136
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 19
การโจมตีบริการ FTP 12
การโจมตีบริการ VoIP 10
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 7

Showing latest 1 to 10 from total 2,331 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2021-06-19 49.228.229.23 AIS Fibre
AIS Fibre
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-18 49.228.168.223 AIS Fibre
AIS Fibre
Nakhon Ratchasima
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-19 49.228.224.74 AIS Fibre
AIS Fibre
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-18 49.228.170.19 AIS Fibre
AIS Fibre
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-18 49.228.98.116 AIS Fibre
AIS Fibre
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-18 49.228.155.118 AIS Fibre
AIS Fibre
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-19 49.228.49.21 AIS Fibre
AIS Fibre
Mahachai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-19 49.228.57.87 AIS Fibre
AIS Fibre

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-18 184.22.50.126 AIS Fibre
AIS Fibre
Phitsanulok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-06-18 184.82.11.146 AIS Fibre
AIS Fibre
Chon Buri
Thailand
การโจมตีบริการ SSH