เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
AIS Fibre 2,728
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 1,802
ชุดไอพีอันตราย 374
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 361
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 140
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 19
การโจมตีบริการ FTP 14
การโจมตีบริการ VoIP 11
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 7

Showing latest 1 to 10 from total 2,728 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2021-07-28 49.228.165.202 AIS Fibre
AIS Fibre
Khon Kaen
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 49.228.147.18 AIS Fibre
AIS Fibre

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 184.22.49.35 AIS Fibre
AIS Fibre
Phitsanulok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 184.22.162.39 AIS Fibre
AIS Fibre
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 184.82.71.241 AIS Fibre
AIS Fibre
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 184.22.87.77 AIS Fibre
AIS Fibre
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 49.228.24.126 AIS Fibre
AIS Fibre
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2021-07-27 49.228.41.71 AIS Fibre
AIS Fibre
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-27 49.228.178.180 AIS Fibre
AIS Fibre
Khon Kaen
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2021-07-28 184.82.101.59 AIS Fibre
AIS Fibre
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH