เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

ปัจจุบันมีการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเป็นจำนวนมากและมีอัตราแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีและการใช้งานข้อมูลสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากขึ้นในสังคมโลกและสังคมไทยใน ระยะหลังที่ผ่านมา กิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการใช้งานอินเทอร์เน็ตคือ
  • การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ผ่าน เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web, WWW)
  • การรับ-ส่งข้อมูลผ่านอีเมลล์ (Email)
  • การใช้งานข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
  • การระบบโทรศัพท์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VoIP)
  • การทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น ซึ่งจะพบว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นมีทั้งคุณและโทษอยู่เช่นกัน การใช้งานอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดย่อมก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นได้เช่น
  • การหลอกลวงทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อ (Phishing)
  • การปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ (Malware)
  • การโจมตีบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DDoS/DoS)
  • การโจรกรรมข้อมูล(Hacker)
เป็นต้น ภัยคุกคามเหล่านี้พบกันมากขึ้นตามลำดับอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นดังกล่าวเราไม่สามารถที่จะจัดทำในรูปแบบสถิติภัยคุ กคามเพื่อให้ทราบถึงอัตราความเสี่ยงภัยที่มีต่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เลย ซึ่งในข้อมูลที่พบนั้นประเทศไทยเคยติดอันดับจำนวนที่เป็นประเทศที่มีบอตเน็ต (Botnet) ในระดับโลกมาแล้ว ซึ่งภัยคุกคามจากบอตเน็ต (Botnet) เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน ไม่ว่าเป็น คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) , คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(Client PC), โน้ตบุ๊ก , มือถือ , แทปเล็ต (Tablet) ก็สามารถเป็นเครือข่ายของบอตเน็ตได้เช่นกัน ทาง กสทช. จึงเห็นว่าควรมีระบบที่ทำการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นไอพีแอดเดรสของนักโจมตีระบบ รวมถึงเครื่องที่ติดเชื้อต่างๆ ที่พบจากระบบ Honeypot ที่เราได้สร้างขึ้น และที่รวบรวมข้อมูลจากเครื่อข่าย อาสาสมัคร รวมถึงข้อมูลจากต่างประเทศ รวมถึงมีการแจกไฟล์ ค่าไอพีแอดเดรสบัญชีดำ (IP Address Blacklist) เพื่อส่งให้กับหน่วยงาน หรือ องค์กร รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (ISP) ที่ต้องการป้องกันภัยเครื่องแม่ข่าย ไม่ว่าเป็น เว็บไซต์หน่วยงาน ระบบอีเมล์ระบบฐานข้อมูล รวมถึงระบบแอฟลิเคชั่นบนระบบมือถือ ได้สามารถใส่ค่าข้อมูลไอพีแอดเดรสบัญชีดำเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้ติดเชื้อและได้รับความเสียหายจากภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตได้และเพื่อเป็นการช่วยกันลดจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ติดเชื้อ และเครื่องแม่ข่ายที่ติดเชื้อให้ลดลงมากที่สุด
การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
TOT 19,041
True Internet 15,498
3BB Broadband 14,635
CAT Telecom public company Ltd 7,018
TOT Public Company Limited 5,232
Triple T Internet Company Limited 2,185
Fixed Broadband Network 898
Internet Thailand Company Limited 711
The Communication Authoity of Thailand, CAT 684
Total Access Communication PLC 651
AIS Mobile 584
CS LoxInfo 544
DTAC 543
CS LOXINFO Public Company Limited. 382
Office of the basic education commission 363
UniNet(Inter-university network) 321
MetraByte 311
Hutchison CAT Wireless Multimedia Ltd 281
AIS Fibre 241
Uninet-th 205
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 32,197
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 17,611
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 11,593
ชุดไอพีอันตราย 7,067
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 3,991
การโจมตีบริการ FTP 2,104
การโจมตีบริการ VoIP 85
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 83
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 11
การพยายามโจมตี DDoS/DoS 6
การติดเชื้อ Zeusbotnet 6

Showing latest 1 to 10 from total 74,754 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2018-10-16 159.192.247.215 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2018-10-15 203.113.38.231 TOT
TOT
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2018-10-15 183.89.91.38 3BB Broadband
3BB Broadband
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2018-10-15 171.7.106.165 3BB Broadband
3BB Broadband
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2018-10-15 184.22.215.112 AIS Fibre
AIS Fibre
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2018-10-15 223.205.119.40 3BB Broadband
3BB Broadband
Ayutthaya
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-15 183.88.23.25 3BB Broadband
3BB Broadband
Chiang Rai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-15 182.53.218.150 TOT
TOT
Sukhothai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-15 180.183.172.129 3BB Broadband
3BB Broadband
Narathiwat
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-15 180.180.217.27 TOT
TOT
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย