แหล่งข้อมูล

Internet Storm Center ของสถาบันการศึกษาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ SANS
isc.sans.edu
Project Honeypot ของศูนย์วิจัย Honeypot ประเทศอังกฤษ
www.projecthoneypot.org
Team cymru : ผู้พัฒนาฐานข้อมูลมัลแวร์ทั้งที่เป็นชนิดไฟล์ที่ติดเชื้อไวรัสมัลแวร์และระบบเครือข่ายตรวจสอบไอพีแอดเดรสที่ติดเชื้อมัลแวร์
www.team-cymru.org
Spamhaus: เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งเตือนข้อมูลที่มีการหลอกลวงทั้งที่เป็น Spam และ Phishing
www.spamhaus.org
Phishtank: เป็นโครงการที่ดูการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตฉพาะเป็นแหล่งข้อมูลด้าน Phishing โดยเฉพาะมีความน่าเชื่อในระดับสากล
www.phishtank.org
Zone-h: เป็นแหล่งข้อมูลการรับแจ้งเตือนเกี่ยวกับการโจมตีเว็บไซต์ของกลุ่มแฮกเกอร์ เป็นชุมชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มแฮกเกอร์ทั่วโลกและเป็นฐานข้อมูลในด้านการโจมตีและเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
www.zone-h.org