เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

ปัจจุบันมีการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเป็นจำนวนมากและมีอัตราแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีและการใช้งานข้อมูลสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากขึ้นในสังคมโลกและสังคมไทยใน ระยะหลังที่ผ่านมา กิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการใช้งานอินเทอร์เน็ตคือ
  • การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ผ่าน เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web, WWW)
  • การรับ-ส่งข้อมูลผ่านอีเมลล์ (Email)
  • การใช้งานข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
  • การระบบโทรศัพท์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VoIP)
  • การทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น ซึ่งจะพบว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นมีทั้งคุณและโทษอยู่เช่นกัน การใช้งานอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดย่อมก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นได้เช่น
  • การหลอกลวงทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อ (Phishing)
  • การปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ (Malware)
  • การโจมตีบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DDoS/DoS)
  • การโจรกรรมข้อมูล(Hacker)
เป็นต้น ภัยคุกคามเหล่านี้พบกันมากขึ้นตามลำดับอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นดังกล่าวเราไม่สามารถที่จะจัดทำในรูปแบบสถิติภัยคุ กคามเพื่อให้ทราบถึงอัตราความเสี่ยงภัยที่มีต่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เลย ซึ่งในข้อมูลที่พบนั้นประเทศไทยเคยติดอันดับจำนวนที่เป็นประเทศที่มีบอตเน็ต (Botnet) ในระดับโลกมาแล้ว ซึ่งภัยคุกคามจากบอตเน็ต (Botnet) เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน ไม่ว่าเป็น คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) , คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(Client PC), โน้ตบุ๊ก , มือถือ , แทปเล็ต (Tablet) ก็สามารถเป็นเครือข่ายของบอตเน็ตได้เช่นกัน ทาง กสทช. จึงเห็นว่าควรมีระบบที่ทำการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นไอพีแอดเดรสของนักโจมตีระบบ รวมถึงเครื่องที่ติดเชื้อต่างๆ ที่พบจากระบบ Honeypot ที่เราได้สร้างขึ้น และที่รวบรวมข้อมูลจากเครื่อข่าย อาสาสมัคร รวมถึงข้อมูลจากต่างประเทศ รวมถึงมีการแจกไฟล์ ค่าไอพีแอดเดรสบัญชีดำ (IP Address Blacklist) เพื่อส่งให้กับหน่วยงาน หรือ องค์กร รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (ISP) ที่ต้องการป้องกันภัยเครื่องแม่ข่าย ไม่ว่าเป็น เว็บไซต์หน่วยงาน ระบบอีเมล์ระบบฐานข้อมูล รวมถึงระบบแอฟลิเคชั่นบนระบบมือถือ ได้สามารถใส่ค่าข้อมูลไอพีแอดเดรสบัญชีดำเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้ติดเชื้อและได้รับความเสียหายจากภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตได้และเพื่อเป็นการช่วยกันลดจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ติดเชื้อ และเครื่องแม่ข่ายที่ติดเชื้อให้ลดลงมากที่สุด
การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
TOT 18,488
True Internet 14,455
3BB Broadband 11,614
CAT Telecom public company Ltd 6,015
TOT Public Company Limited 4,552
Triple T Internet Company Limited 1,788
Fixed Broadband Network 898
Total Access Communication PLC 643
The Communication Authoity of Thailand, CAT 630
Internet Thailand Company Limited 580
AIS Mobile 551
DTAC 537
CS LoxInfo 511
CS LOXINFO Public Company Limited. 358
Office of the basic education commission 355
MetraByte 308
UniNet(Inter-university network) 298
Hutchison CAT Wireless Multimedia Ltd 206
Uninet-th 205
Realmove Company Limited 197
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 27,890
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 17,556
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 11,011
ชุดไอพีอันตราย 4,273
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 3,915
การโจมตีบริการ FTP 2,078
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 83
การโจมตีบริการ VoIP 76
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 11
การพยายามโจมตี DDoS/DoS 6
การติดเชื้อ Zeusbotnet 6

Showing latest 1 to 10 from total 66,905 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2018-06-25 113.53.231.18 -
TOT Public Company Limite...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2018-06-25 49.49.237.245 -
Triple T Internet Company...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2018-06-24 1.47.164.218 -
Total Access Communicatio...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2018-06-24 183.89.107.89 -
3BB Broadband
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2018-06-24 203.150.141.79 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2018-06-24 223.204.79.98 -
3BB Broadband
Chiang Mai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-06-24 183.89.31.47 -
3BB Broadband

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-06-24 183.88.16.248 -
3BB Broadband

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-06-24 180.183.217.2 -
3BB Broadband

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-06-24 180.183.138.210 -
3BB Broadband
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย